Merkartikelen met tot wel 80% korting
Zonder verzendkosten vanaf € 100 in NL
Taal wijzigen:

Herroepingsrecht

De consument heeft onder de volgende voorwaarden het recht op herroeping, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat die grotendeels noch aan haar commerciële activiteiten, noch aan haar zelfstandige beroepswerkzaamheden kan worden toegerekend:

Herroepingsrecht (koopovereenkomsten)

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien zonder opgaaf van redenen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die geen transportbedrijf is, de producten in ontvangst hebt genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Sportspar GmbH

Gustav-Adolf-Ring 7

04838 Eilenburg

Duitsland

Tel: +49 (0)3423 7007-0

Fax: +49 (0)3423 7007-40

E-mail: contact@sport-korting.nl

met een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. U kunt het standaard herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook via onze website model-herroepingsformulier.pdf invullen en ons toesturen.  Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestigingsontvangst van uw herroeping toesturen.

 

Voor het in acht nemen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle bedragen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmiddelen die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeenkomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer hebben ontvangen of totdat u hebt bewezen dat u de producten hebt geretourneerd, eender welk tijdstip eerder valt.

U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst hebt geïnformeerd, retourneren of aan ons overhandigen. De termijn wordt als in acht genomen beschouwd wanneer u de producten vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten van de retourzending van de producten komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de producten als dit waardeverlies het gevolg is van het hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de producten te controleren.

Einde herroepingsinformatie

 

Herroepingsrecht (DealClub-lidmaatschap en andere diensten)

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien zonder opgaaf van redenen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de contractsluiting.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Sportspar GmbH

Gustav-Adolf-Ring 7

04838 Eilenburg

Duitsland

Tel: +49 (0)3423 7007-0

Fax: +49 (0)3423 7007-40

E-mail: contact@sport-korting.nl

met een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. U kunt het standaard herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook via onze website Muster-Widerrufsformular.pdf invullen en ons toesturen.  Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestigingsontvangst van uw herroeping toesturen.

Voor het in acht nemen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle bedragen die wij van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmiddelen die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeenkomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wanneer u hebt geëist dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, moet u ons een adequaat bedrag betalen dat overeenkomt met het aandeel van de diensten die zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract, in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

 

Einde herroepingsinformatie